XtGem Forum catalog

Nguyên nhân tài khoản Uento bị khóa 5 ngày và khóa tài khoản vĩnh viễn
v
TỪ NAY NẾU BẠN ĐỔI ACC UENTO SANG MÁY KHÁC THÌ SẼ BỊ BAN 5 NGÀY, NẾU TRONG 5 NGÀY ACC ĐÓ KO ĐĂNG NHẬP VÀO MÁY KHÁC THÌ SẼ ĐC MỞ VÀ CHỈ ĐC SD TIẾP TỤC Ở MÁY ĐÓ, NẾU LẠI ĐĂNG NHẬP VÀO MÁY KHÁC THI LẠI BỊ BAN 5 NGÀY !   
NGUYÊN NHÂN BỊ KHÓA ACC 5 NGÀY NHƯ TRÊN NGOÀI RA CÓ THỂ BỊ KHÓA DO UP ROM , XÓA UENTO ĐI TẢI LẠI RỒI ĐĂNG NHẬP VÀO CŨNG BỊ KHÓA   
TỪ GIỜ UENTO QUẢN LÍ RẤT CHẶT,CÁC BẠN LÊN CHÚ Ý KHÔNG DÙNG PHẦN MỀM THỨ 3 CAN THIỆP VÀO MÁY,KHÔNG ROOT,MOD ICON, ĐỀU SẼ BỊ KHÓA ACC THÌ RẤT ĐÁNG TIẾC ĐÓ,MONG CÁC BẠN CẨN TRỌNG GIỮ TÀI KHOẢN CHO TỐT,ĐÃ CÓ TRƯỜNG HỢP CHỈ ROOT MÁY KHÔNG THÔI MÀ CŨNG BỊ KHÓA VĨNH VIỄN RỒI !!   
tc