XtGem Forum catalog

Cách ăn app tím 3 ngày(72 giờ) hiệu quả nhất
giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách giữ được app tím làm sao hiệu quả nhất   
c
Đối với app tím 3 ngày mới cộng điểm ,mỗi ngày bạn cần vào 30s bật 3g hay wifi( bật mạng trước,vào waypedia ,ấn phím home để chạy ẩn rồi mới vào app tím,làm như vậy sau 72 giờ nó + 8đ)  
x
Các bạn nên tạo thư mục để app vào,như vậy tránh xóa nhầm app đi mất,mình đã thủ và chưa bị mất điểm app tím nào   
Chúc các bạn thành công với hướng dẫn trên   
tc