XtGem Forum catalog

Fixx lỗi ID của Waypedia( Uento)
Trong quá trình sử dụng,bạn Up lại room,vọc mod rom,icon sẽ bị lỗi như hình,bạn làm như sau để fixx lỗi,nếu không được thì khôi phục cài đặt gốc hoặc up lại rom gốc   
id
Các bạn tải 2 file này đổi ID về Đúng với của máy   
Device_ID (Dùng để coi ID gốc của máy)
AndroidIDChange (Dùng để thay đổi ID)
khi đổi ID về đúng với bản gốc rồi,các bạn gỡ Device ID và Change ID trong máy ra,gỡ tiếp Waypedia(Uento) ra rồi khởi động lại máy,xong vào Ch play tải Waypedia ( uento) về và tận hưởng thành quả,nếu không được chỉ có cách khôi phục cài đặt gốc hoặc upp lại rom gốc thôi ( cách này chắc chắn đc)   
tc