Snack's 1967

Những Điều NGHIÊM CẤM khi dùng Uento

DO NOT
Đây là những gì bạn không nên làm khi sử dụng Uento   
1.Sử dụng VPN ứng dụng tắt phần mềm để thay đổi IP của bạn   
2.Sử dụng các phần mềm giả lập   
3. Tạo ra một số tài khoản giả mạo bằng cách sử dụng điện thoại   
4.Spam trên ý kiến ứng dụng   
5.Gửi quá nhiều yêu cầu (referesing các ứng dụng nhanh chóng chỉ để xem các ứng dụng mới được liệt kê ví dụ   
6.Một tài khoản của bạn được kết nối với nhiều tài khoản bị cấm   
7 Sử dụng giả mạo e-mail   
8.Sử dụng một tài khoản paypal cho hơn 3 tài khoản Uento hoặc kết nối với một tài khoản bị cấm   
9.Thay đổi ID điện thoại, sử dụng thiết bị đầu cuối hoặc bất kỳ phương pháp khác để chương trình hồ sơ giả   
10.Sử dụng nhiều hơn 3 tài khoản paypal khác nhau trong một tài khoản duy nhất Uento   
11.Bạn Phải cài đặt phiên bản mới nhất của uento chỉ từ các cửa hàng chơi google hoặc Uento.com   
Sử dụng các ứng dụng VPN sẽ chặn tài khoản của bạn VĨNH VIỄN   
do not 2
Đây là những lý do khác:   
1.Bạn đã không mở các ứng dụng ngay sau khi bạn cài đặt nó (điều này cần phải được thực hiện trong vòng 5 phút)   
2.Bạn đã gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng trong thời gian 72 giờ. (Thậm chí là cài đặt của bạn một lần nữa, công việc dịch nha)   
3.Bạn không có Bất kỳ kết nối internet cho ít nhất 5 giây cho mỗi dat trong 72 giờ   
4.Bạn đã gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Uento   
5.Bạn đang sử dụng một trình giả lập hoặc VPN   
6.Điện thoại của bạn không hoạt động đúng hoặc bạn đang làm công cụ ngẫu nhiên với điện thoại của bạn. (khởi động lại, root, thay đổi nội dung bên trong. kỹ thuật điều mà các chàng trai bình thường không bao giờ sẽ làm)   
tc