Hướng dẫn Rút tiền từ Cashpirate về paypal
Mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền từ Cashpirate về Paypal bằng hình ảnh ,bạn chọn Redeem như hình  
f
fg
có hình ví dụ cho các bạn dễ hiểu   
h
Kiểm tra thật chắc chắn rồi chọn Redeem for 2500 coins   
1 lát trừ thì vào Paypal kiểm tra   
tc

Insane