Cách ăn app Aarki được cộng điểm
Cái Aarki và sponorpay rất hay,chỉ cần bạn tải app của nó không cần biết mạng khỏe hay không,hôm tải app > 30 mb mà mình mất gần 40 phút mà nó vẫn cộng đầy đủ,rất phù hợp với sinh viên tụi mình   
Đầu tiên các bạn tải app về,xong khi cài đặt app thành công rồi mở 20s xong vào Cashpirate vào mục Aarki và làm như hình   
1
Ghi gmail đăng ký cashpirate của bạn,dòng dưới là app đã tải ,dòng 3 thì cứ ghi như hình rồi ấn Submit   
2
Ấn Submit xong sẽ hiện như này   
3
không biết các bạn chờ bao lâu chứ mình ấn Submit xong thì tầm 20 phút sau đã cộng điểm rồi,nếu quá 4 giờ mà chưa được cộng điểm thì ấn Submit lại,không được xóa app đó đi để nó còn kiểm tra bạn đã cài hay chưa,công rồi thì xóa thoải mái   
4
tc

XtGem Forum catalog